Vacature details

Bedrijf: Tympaan De Baat
Locatie: Mijdrecht


Tympaan De Baat

Coördinator De Rondevener Werkt

25 april 2018

De Rondevener Werkt is een lokaal platform en is gericht op inwoners die op zoek zijn naar werk en op organisaties die werk willen aanbieden.

De Rondevener Werkt brengt al het aanbod van werk in de breedste zin van het woord in De Ronde Venen in beeld.

De Rondevener Werkt is een platform zonder winstoogmerk. Het platform wil organisaties die werk aanbieden, of dit nu betaald of onbetaald is, het zo makkelijk mogelijk maken dit kenbaar te maken, zodat al het werk in De Ronde Venen is zo zichtbaar mogelijk wordt. Op deze manier heeft iedereen de mogelijkheid om het aanbod van werk te vinden en om hierop te reageren.

De Rondevener Werkt is een samenwerking van ondernemers, gemeente en stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat.

Het platform wordt onderhouden door inwoners die werkervaring op willen doen,  hun netwerk willen vergroten en zo hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten. Vier mensen vonden vanuit deze werkervaringsplek een betaalde baan (score= 100%).

We zijn op zoek naar een (vrijwillig) coördinator per 1 mei 2018

Wat verwachten we van je:

De coördinator  stuurt de vrijwillige medewerker(s) aan, zorgt voor continuïteit en kwaliteit. Signaleert en brengt maandelijks verslag uit over de voortgang van het project aan de stuurgroep. De coördinator vervult deze rol op vrijwillige en daarmee onbezoldigde basis. De coördinator rapporteert aan de stuurgroep.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op het kantoor van Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat aan de Kerkvaart te Mijdrecht.

De taken zijn:

·       Inwerken, begeleiden en coachen van de medewerker (vrijwilliger);

·       Het tijdelijk overnemen van de taken van de medewerker tijdens diens vakantie / ziekte;

·       Verslaglegging m.b.t. voortgang, afspraken, rapportage en evaluatie;

·       Vertalen van doelen en afspraken vanuit de stuurgroep in concrete uitvoeringstaken;

·       Terugkoppelen van ervaringen van gebruikers en de medewerker aan de stuurgroep;

·       Aanspreekpunt voor alle taken rondom beheer en gesprekspartner van de webbouwer voor verbetering / aanpassing van de website, exclusief het creditsysteem;

·       Onderhouden van contacten met de klantmanagers over het functioneren van de medewerker en diens perspectieven.

Kennis en Vaardigheden:

·       Enthousiasme en doorzettingsvermogen;

·       Goed kunnen omgaan met mensen, relaties opbouwen, vertrouwen scheppen;

·       Ervaring in het aansturen van mensen;

·       Knelpunten kunnen inventariseren en analyseren;

·       Beleidsmatig kunnen denken;

·       Goede contactuele vaardigheden;

·       Inzicht in en kennis van gangbare computerprogramma’s, internet en social media;

Beschikbaarheid:

·       Beschikbaarheid voor minimaal 1 jaar

·       1 dagdeel per week (bij voorkeur een middag)

Meer informatie over het platform vind je op www.derondevenerwerkt.nl

Je interesse voor deze leuke functie kun je kenbaar maken via dit platform.

Terug naar vorige pagina