Vacature details

Bedrijf: Gemeente De Ronde Venen
Locatie: Mijdrecht
Werktijd: 4 jaar

Contactpersoon
Martijn Broeze
Croonstadtlaan 111
3641AL Mijdrecht


Gemeente De Ronde Venen

Commissielid Bezwaarschriften Sociale Kamer - Gemeente de Ronde Venen

12 december 2018

Voor de afdeling Dienstverlening zoeken wij per 1 januari 2019:

 
Commissielid bezwaarschriften Sociale Kamer

                         Voor gemiddeld één avond per 3 weken / vacaturenummer 18.44

 

Werkwijze:

De onafhankelijke commissie bezwaarschriften van de gemeente De Ronde Venen bestaat uit twee kamers: de algemene kamer en de sociale kamer.

De sociale kamer heeft tot taak aan het bestuursorgaan advies uit te brengen over alle te nemen beslissingen op bezwaarschriften op het gebied van werk, inkomen, jeugd en zorg. De sociale kamer bestaat uit één voorzitter en vier leden. De commissieleden rouleren: per zitting zijn naast de (plv.) voorzitter twee leden aanwezig.
De sociale kamer komt in principe eens per drie weken bijeen op de dinsdagavond en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Ons aanbod:

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming

Een vergoeding per hoorzitting van € 140,00

Daarnaast ontvang je een reiskostenvergoeding


Wij zoeken:

Aan het lid van de commissie worden de volgende vereisten gesteld:

*Je beschikt over een HBO- of academisch werk- en denkniveau op juridisch gebied en bent vertrouwd met het  werkterrein van de gemeentelijke overheid.
*Je hebt uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving, op het gebied van algemeen bestuursrecht en PW,Bbz, IOAW, IOAZ,Wmo en Jeugdwet
*Je bent communicatief sterk
*Je maakt geen deel uit van of je bent niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente De Ronde Venen en geen inwoner van onze gemeente.
*Je bent in staat tot een onafhankelijke en oplossingsgerichte oordeelsvorming en advisering richting bestuursorgaan.

Reageren?

Heb je interesse in deze functie, reageer dan vóór 7 januari 2019 a.s. via onderstaande link:

https://vacatures.werkeninhetwesten.nl/vacature/3128/commissielid-bezwaarschriften-sociale-kamer/

Uitsluitend reacties via Werken in het Westen worden meegenomen in de sollicitatieprocedure.

 


Wil je meer informatie? Bel dan met Martijn Broeze, Juridisch Adviseur, bereikbaar op telefoonnummer 0297 291857 of via de mail: m.broeze@derondevenen.nl.

Terug naar vorige pagina